qsp.no

 

qSp har en visjon om å lage smarte og nyttige tilleggsmoduler til de administrative løsningene fra Visma. Vi skal lage alle de ”spesielle” rutinene som Visma ikke lager selv, og de komplekse bransjeløsningene som ikke passer inn i Visma produktkanal.

Til forskjell fra andre aktører med lignende virksomhet vil qSp fokusere på programvare som standardløsninger distribuert gjennom autoriserte Visma forhandlere.

 

I oppstartsfasen vil vi levere følgende produkter:

Edi rutiner utviklet for virksomheter som handler med de store dagligvarekjedene basert på standardene DDIP2, EANCOM, og XML. Systemet støtter både salg og innkjøp. Løsningen leveres både til Visma Rubicon og Visma Global

qspDDE er aktive koblinger mellom Excel og Visma Global som gjør det mulig for hvem som helst å lage regneark som henter data automatisk.
mer...

 
Har du kundeønsker på andre rutiner som burde eksistert kan vi lage det. Vi produktifiserer løsningen for bruk av flere.

 

qsp - Quality System Provider er startet av:
Carl Henrik Bache tidligere PC-Systemer Norge – Rubicon – Visma
Trond Edvartsen tidligere Scanvekt – Datadesign
Ingar Thorbjørnsen, Atle Gamborg og Jon Hagen alle tidligere PC-Systemer Norge – Rubicon – Visma

 

 

Henvendelse til